Huawei P60 Pro ra mắt, tuyên bố chụp trăng đẹp nhất trong ngành, cà khịa Galaxy S23 Ultra