Lê Hoàng trở thành nhà nhập khẩu cấp quốc gia và nhà phân phối chính thức H3C tại Việt Nam