Nokia C20 chỉ hơn 1.7 triệu đồng tháng 2/2023, rẻ đến mức Galaxy A03 Core 'méo mặt'