Đo vật thể cực kỳ chính xác với cảm biến LiDAR từ iPhone 12 Pro trở lên