Xe khách cháy ngùn ngụt trên đường cao tốc Bắc Giang: Hàng chục tính mạng bị đe dọa