Samsung Galaxy Fit3 ra mắt với màn hình lớn, pin trâu dùng được 13 ngày, hỗ trợ nhiều chế độ tập luyện