Samsung giới thiệu Galaxy M01: Snapdragon 439, âm thanh Dolby Atmos, giá 2.7 triệu đồng