Hyper Scape: Game sinh tồn mới cạnh tranh với PUBG, Fornite, mở cửa chơi thử ngay từ hôm nay