Tin nóng 3/7: Lan Ngọc có 'đại gia' chống lưng phía sau?