Nhiều người kéo nhau vào Facebook mẹ học sinh bị cây phượng đè tử vong để chửi rủa, PR cho thần tượ